Ce este Pactul Verde European?

Trecerea la economia circulară reprezintă un obiectiv prezent în multe dintre strategiile de dezvoltare, atât la nivel de politici publice, dar și de priorități ale comunității de business. Pentru armonizarea acestor eforturi și stabilirea unor ținte comune, la nivelul Uniunii Europene a fost semnat în anul 2019 un document esențial: Pactul Verde European (Green Deal).

Pactul Verde European – drumul spre o economie durabilă

Cu scopul de a face Europa primul continent cu zero emisii poluante, liderii UE au lansat acest proiect ambițios, asumat de toate țările membre. Se va reduce astfel impactul economiei asupra biodiversității, printr-o abordare modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Toate statele membre ale UE s-au angajat să ia măsuri pentru ca Europa să devină până în anul 2050 primul continent neutru din punct de vedere climatic. În vederea atingerii acestui obiectiv, ele au promis să reducă emisiile cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din anul 1990. Obiectivele finale asumate prin Pactul Verde European sunt zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050, creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor, iar astfel nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă.

Care sunt pilonii Green Deal pentru o dezvoltare sustenabilă

Pentru aplicarea obiectivelor stabilite prin Green Deal a fost demarat un plan de acțiune care să sa stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară, refacerea biodiversității și reducerea poluării.

Dacă te preocupă cum să ai un business sustenabil, poți să identifici acțiunile adecvate dintre cele sugerate la nivelul UE pentru toate sectoarele economiei:

● investiții în ecotehnologii;

● >suport pentru inovație industrială;

● facilitarea unor forme noi de transport privat și public bazat pe tehnologii mai puțin poluante, mai puțin costisitoare și mai sănătoase;

● decarbonizarea sectorului energetic;

● creșterea eficienței energetice a clădirilor;

● colaborarea cu partenerii internaționali pentru ameliorarea standardelor de mediu la nivel internațional și conștientizarea oamenilor despre ce înseamnă stil de viață zero waste și importanța acestui mod responsabil de folosire a resurselor.

Cum se aplică Pactul Verde European în România

Dacă desfășori o activitate economică într-un sector productiv sau în sfera serviciilor și vrei să afli cum să reduci amprenta de carbon a companiei tale, urmărește cei 3 piloni principali pentru aplicarea Pactului Berde European.

Mecanismul pentru tranziție justă

Uniunea Europeană acordă sprijin financiar și asistență tehnică pentru susținerea celor mai afectați de trecerea la economia verde. În acest scop a fost creat un Mecanism pentru tranziție justă. Mecanismul va contribui la mobilizarea a cel minim 100 de miliarde de euro, in perioada 2021-2027, pentru regiunile cele mai afectate. Companii din toate țările europene pot beneficia de programe și finanțare pentru diversificare economică și reconversie, recalificare și asistență pentru găsirea unor noi locuri de muncă pentru lucrători, suport pentru tranziție climatică și activități ce contribuie la durabilitatea mediului.

InvestEU

Acest pilon se referă la investiții în infrastructura energetică și de transport, inclusiv infrastructura de gaze și încălzire centralizată. Cuprinde proiecte ample de decarbonizare, activități economice diverse, de exemplu reciclarea deșeurilor și are ca scop diversificarea regiunilor și dezvoltarea uniformă a infrastructurii sociale.

Facilitatea de împrumut a sectorului public

Este vorba despre facilitatea de împrumuturi pentru sectorul public în vederea sprijinirii tranziției climatice juste, într-un mod favorabil incluziunii. Banca Europeană de Investiții (BEI) va mobiliza investiții importante în următorii ani, la care se adaugă granturi de la bugetul UE.  Fondurile vor fi utlizate pentru regiunile dependente de combustibili fosili, ca să găsească noi surse de trai, mai sustenabile. Astfel vor fi sprijinite diverse proiecte de investiții durabile care abordează nevoile de dezvoltare ale regiunilor afectate de tranziția climatică. Vor fi inclusiv proiecte de logistică verde, eficiență energetică, rețelele de termoficare centralizată, strategii noi în agricultură, ce vor diminua utilizarea pesticidelor și vor recompensa acțiunile de refacere a habitatelor. De asemenea sunt vizate proiecte bazate pe hidrogen și producerea lui din energie regenerabilă, investiții în energie eoliană offshore, reglementarea și controlul poluării cu metan,  dezvoltarea economiei circulare ș.a.