Scăderea nivelului de poluare cu plastic printr-un consum mai mic

Nivelul de poluare cu plastic a atins cote îngrijorătoare, de aceea sunt necesare acțiuni urgente de reducere a consumului pentru scăderea cantităților de deșeuri realizate din acest material. Statisticile arată că la nivel global sub 10% din producția de plastic este reciclată. Lucrurile nu arată mai bine nici în statele dezvoltate, care au demarat programe de trecere la economia circulară și se află în etapa implementării unor noi proceduri de colectare, sortare și reciclare.

Țările dezvoltate nu reușesc să treacă pragul de 50% plastic colectat în gospodării și care să fie ulterior convertit în ambalaje reutilizabile. Ce-i de făcut în continuare, atât la nivel individual și familial, cât mai ales la scară largă, de comunități, orașe, companii și activități industriale, productive sau agricole?

Modalități de scădere a nivelului de poluare cu plastic

Un prim pas important pentru scăderea nivelului de poluare cu plastic este oprirea producției de plastic de unică folosință. Corporațiile au obligația legală și etică de a schimba fundamental modelul de business, pentru stoparea risipei de resurse naturale și prioritizarea investițiilor în procese tehnologice care să producă și să utilizeze materiale sustenabile, reutilizabile, prietenoase cu mediul.
Autoritățile trebuie să susțină efortul mediului de afaceri prin politici publice destinate unei mai bune înțelegeri a importanței pe care o au colectarea separată și gestiunea deșeurilor. Este necesară informarea publicului, pentru ca fiecare om să știe cum se reciclează deșeurile de ambalaje, ce rol are în acest proces și care sunt obligațiile de mediu la nivel personal, de familie, comunitate, companie industrială, societate în ansamblul ei.
La nivel mondial. Organizația Națiunilor Unite (ONU) a pus bazele primului tratat global asumat din punct de vedere legal de toate țările semnatare, pentru combaterea poluării cu plastic. Sugestiv intitulat End Plastic Pollution, Rezoluția ONU stipulează ca, până în 2024, să devină funcțional un acord cu soluții pentru reducerea poluării cu plastic, cu mecanisme de control prin care statele să fie verificate eficient și cu mijloace de finanțare pentru țările sărace și în curs de dezvoltare.

Căi de reducere a consumului de articole din plastic

Principala metodă de reducere a consumului de articole din plastic se regăsește în colectarea și reciclarea plasticului, pentru a înlocui achiziționarea de articole noi cu cele realizate din materiale reciclate și/sau reutilizabile. Această cale de scădere a consumului de plastic se bazează pe încurajarea acțiunilor de colectare a deșeurilor și pe schimbarea modului de viață, de la mari consumatori de articole din plastic de unică folosință la utilizatori de materiale ecologice, special create pentru a înlocui plasticele.

Este important de reținut faptul că cele mai poluante plastice pot fi eliminate din consumul cotidian prin abordarea filosofiei zero waste, ce are ca scop principal eliminarea deșeurilor. Încă din faza de proiectare industrială, agenții economici trebuie să aibă în vedere proceduri noi și tehnologii performante, care să permită realizarea unor produse și ambalaje pe bază de materiale reciclate, în locul unor materii prime noi din care să producă alte plastice. Modelele de afaceri circulare pot să contribuie la combaterea producției neraționale și a consumului nesustenabil de plastice.

Industriile ce produc și consumă materiale plastice amplifică problema schimbărilor climatice, pentru că utilizează cantități uriașe de combustibili fosili. Trebuie oprit cercul vicios al poluării cu plastic, pentru reducerea amprentei de carbon și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (Sustainable Development Goals-SDGs), reunite în Agenda 2030. 

Ne aflăm în Deceniul de acțiune (Decade of Action) 2020-2030 pentru implementarea acestor obiective (SDG-uri). Ca să reducem consumul de articole din plastic este nevoie de cooperarea internațională pentrudezvoltare durabilă și de trecerea la un stil de viață sustenabil, asumat la nivel economic, social, ecologic și de guvernanță.