Cum poți reduce amprenta de carbon a companiei tale?

În anul 2015, ONU a stabilit Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDGs), care sunt cuprinse într-un plan de acțiune preluat de UE și reprezintă liniile de acțiune ce trebuie urmate de operatorii economici din toate țările.
Printre obiectivele stabilite sunt și cele despre protejarea mediului. Acestea se referă la transformarea orașelor și așezărilor umane în locuri sigure, incluzive și sustenabile, aplicarea urgentă a unor măsuri de combatere a schimbărilor climatice, protejarea, reabilitarea și folosirea sustenabilă a ecosistemelor terestre, combaterea deșertificării, oprirea poluării solului și a pierderii biodiversității, consolidarea politicilor de implementare și revitalizarea parteneriatelor globale pentru dezvoltare durabilă.
În acest context este important ca fiecare companie să demareze acțiuni de susținere a obiectivelor de dezvoltare durabilă și să se adapteze la schimbările climatice prin reducerea amprentei de carbon.

Ce este amprenta de carbon a companiei

Amprenta de carbon sau amprenta CO2 este formată din totalitatea emisiilor de gaze cu efect de seră pe care compania ta le produce într-o anumită perioadă. Activitățile de producție, prelucrare, transport, servicii implică mari consumuri de energie și combustibili.
O companie produce emisii directe (energie electrică, termică sau abur, procesarea materiilor prime, transportul de materiale, dispozitive, persoane în cadrul companiei, emisii fugitive) și emisii indirecte (emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea indirectă a energiei electrice și termice, gestionarea deșeurilor în mod inadecvat ș.a.).

Cum se calculează amprenta de carbon a unei companii

Pentru calcularea corectă a amprentei de carbon în cazul unei companii este necesară colaborarea cu specialiști în domeniu, care să asigure raportarea conform GHG Protocol Corporate Standard și/sau GHG Protocol Scope 3 Standard.
Practic, amprenta de carbon a unei companii se calculează prin adunarea emisiilor de dioxid de carbon rezultate din activitățile zilnice, măsurate pe durata unui an. Este importantă identificarea surselor de emisii, stabilirea modalităților de reducere a risipei de energie și de îmbunătățire a modelului de business.
Se impune realizarea unui audit energetic, coordonat de un auditor autorizat independent. Mai mult, în funcție de prioritățile companiei se recomandă colaborarea cu organizațiile de implementare a răspunderii extinse a producătorului OIREP, ca să fie respectate standardele de colectare, măsurare și evaluare.

Cum să reduci amprenta de carbon a companiei
Ca să creezi o companie sustenabilă trebuie să implementezi acțiuni de reducere a emisiilor de carbon. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să elimini risipa. Acest lucru este posibil doar prin implicarea efectivă a angajaților. Un comportament responsabil începe cu gesturi mici, precum oprirea utilajelor în afara orelor de lucru, stingerea luminilor când nu sunt necesare sau reglarea nivelului de căldură în funcție de anotimp.
Învață cum să promovezi reciclarea în cadrul companiei, ca să reduci volumul deșeurilor și să încurajezi colectarea lor separată, dar și consumul responsabil, utilizarea alternativelor ecologice pentru articole pe care angajații le utilizează în activitatea de zi cu zi (becuri, instalații de climatizare, pahare, tacâmuri, hârtie, soluții de igienizare ș.a.).
Implică departamentul de resurse umane al companiei în realizarea unor campanii de conștientizare și responsabilizare a angajaților. Promovează utilizarea transportului public, creează un sistem de stimulente pentru car sharing, astfel încât consumul de combustibil să fie diminuat. Participați împreună la acțiuni ecologice (plantarea copacilor, igienizarea traseelor montane sau a plajelor ș.a.).
Stabilește un responsabil de mediu și creează un set de politici şi obiective de mediu şi energetice adaptate la specificul companiei. Implementează soluții de recuperare a energiei și de reutilizare a căldurii reziduale de la activitățile industriale.
Achiziționează utilaje și aparate eficiente din punct de vedere energetic. Modifică procedurile de lucru pentru optimizarea consumului de energie și adaptarea la fluctuațiile de producție. Utilizează energii alternative, prin montarea unor sisteme fotovoltaice sau contractarea unor furnizori de energie din surse regenerabile.
Asigură-te că firma ta respectă legislația despre colectarea și reciclarea deșeurilor, ca să pui bazele unei politici sustenabile de reducere a amprentei de carbon în companie.