Economia circulară: Importanță și beneficii pentru afaceri

Orice deșeu are un impact negativ major asupra mediului, dar numai Uniunea Europeană produce anual peste 2.5 miliarde de tone de deșeuri. [5] În aceste condiții, este ușor de înțeles de ce se dorește gestionarea mai eficientă a acestora, ceea ce reprezintă primul pas către economia circulară, în care, în mod ideal, toate produsele și materialele sunt reciclate sau reutilizate. [7]

Ce este economia circulară

Pentru a produce bunuri este nevoie de resurse naturale. Din păcate, acestea sunt consumate mai repede decât pot fi înlocuite. Potrivit Comisiei Europene, mai mult de 60% din ecosistemele noastre sunt deja supraexploatate, ceea ce nu poate decât să provoace probleme în viitor.
Este important să reducem impactul pe care producția și consumul îl au asupra mediului. Reducerea cantității de materiale utilizate, folosirea mai eficientă a resurselor, reducerea generării de deșeuri și transformarea deșeurilor în resurse reprezintă metode prin care putem face acest lucru. [3]

De ce este importantă economia circulară pentru afaceri

Sustenabilitate, reciclare, reutilizare nu reprezintă cuvinte noi nici pentru producători și nici pentru consumatori. Operatorii economici, de exemplu, sunt obligați prin lege să asigure reciclarea sau valorificarea deșeurilor de ambalaje. Totodată, aceștia trebuie să îndeplinească obiectivele anuale privind valorificarea și reciclarea deșeurilor, respectiv: 60% pentru sticlă, 60% pentru hârtie și carton, 50% pentru metal, 22,5% pentru plastic și 15% pentru lemn.

Multe companii au găsit eficient să colaboreze în acest sens cu o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, cum este Marathon EPR. Aceasta preia responsabilitatea producătorilor pentru a îndeplini obiectivul de valorificare și reciclare anual.

Schimbările climatice, nevoie de adoptare a unui stil de viață sustenabil, responsabilitatea socială, toate acestea nu mai reprezintă aspecte ce pot fi ignorate de o companie.

Un bun motiv pentru face tranziția către o economie circulară îl reprezintă nevoia de a-ți proteja marca. Consumatorii sunt tot mai conștienți consumul de resurse pe care îl implică crearea unui produs, iar era digitală în care trăim face tot mai ușoară tragerea la răspundere a unei companii care nu respectă politicile de sustenabilitate.

Costul este unul dintre argumentele invocate când vine vorba de adoptarea unei soluții sustenabile. Trebuie ținut însă cont de faptul că mulți consumatori sunt dispuși să plătească mai mult doar pentru a se asigura că ambalajul produsului pe care îl cumpără este ecologic. [4]

Beneficiile economiei circulare

Să vedem care sunt beneficiile economiei circulare[1], atât pentru mediu, cât și pentru afaceri:

  • Presiunea asupra mediului ar scădea semnificativ ca urmare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, rezultat al unei gestionări mai eficiente a deșeurilor și a utilizării a mai puținor resurse.
  • Aprovizionarea cu resurse prime nu ar mai reprezenta o problemă, ceea ce ar duce la scăderea dependenței de importuri.
  • Ar crește competivitatea și ar fi încurajată inovarea în economie.
  • O economie circulară ar putea duce și la crearea de noi locuri de muncă.

Exploatarea resurselor în ritmul actual înseamnă că până în 2050 ar fi nevoie de mult mai mult resurse decât ar putea produce planeta noastră. Tocmai de aceea este extrem de important ca până atunci să facem tranziția de la economia liniară, bazată pe modelul ”iei-produci-arunci”, la o economie circulară, sustenabilă, bazată pe reciclarea și reutilizarea materialelor și produselor deja existente. Acest tip de economie aduce beneficii pentru mediu, producători și consumatori.[2]

În cazul României, pentru a se face tranziția către o economie circulară, este nevoie de majorarea obiectivelor globale de reciclare a deșeurilor de ambalaje în anul 2025 la 65%, iar până în 2030 până la 70%. [6] Pentru atingerea acestor obiective este nevoie de o colaborare a tuturor factorilor implicați, de la autorități la mediul privat.

La baza acestei colaborări trebuie să stea o informare corectă privind riscurile la care este supus mediul, importanța reciclării și reutilizării materialelor. Este importantă, de asemenea, și cunoașterea de către toți cei implicați a legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor, subiect despre care vei găsi mai multe informații aici.

Bibliografie:

1. Bourguignon, Didier. Closing the Loop New Circular Economy Package. 2016.
2. “Cum Dorește UE Să Obțină O Economie Circulară Până În 2050? | Actualitate | Parlamentul European.” www.europarl.europa.eu, 22 Feb. 2021, www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210128STO96607/cum-doreste-ue-sa-obtina-o-economie-circulara-pana-in-2050. Accessed 28 Dec. 2021.
3. “Economia Circulară: Definiție, Importanță Și Beneficii | Actualitate | Parlamentul European.” www.europarl.europa.eu, 4 Oct. 2018, www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii. Accessed 28 Dec. 2021.
4. Elsey, Wayne. “Council Post: The Circular Economy and Why It’s Good for Business.” Forbes, www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/04/28/the-circular-economy-and-why-its-good-for-business/?sh=607aee3a2b7e. Accessed 28 Dec. 2021.
5. EU waste management: infographic with facts and figures | News | European Parliament. “EU Waste Management: Infographic with Facts and Figures | News | European Parliament.” Europa.eu, 4 June 2018, www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures. Accessed 28 Dec. 2021.
6. “LEGE 249 28/10/2015 – Portal Legislativ.” Legislatie.just.ro, legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172506. Accessed 28 Dec. 2021.
7. “Pachetul Privind Economia Circulară: Noi Obiective UE Pentru Reciclare | Actualitate | Parlamentul European.” www.europarl.europa.eu, 24 Jan. 2017, www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20170120STO59356/pachetul-privind-economia-circulara-noi-obiective-ue-pentru-reciclare. Accessed 28 Dec. 2021.