Obiectivul global de reciclare a deșeurilor: modificări la Legea 249/2015

Preocupările firmelor pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu trebuie aliniate la directivele stabilite la nivelul Uniunii Europene și la actele normative din legislația națională, în special Legea 249/2015. Operatori economici din diferite domenii au obligația să raporteze cantitățile de ambalaje pe care le produc si/sau le importa, să recicleze și să valorifice deșeurile de ambalaje.
Dacă te întrebi cum reduci amprenta de carbon a companiei tale, îți prezentăm cele mai importante detalii despre Legea 249/2015 și modificările aduse la acest act normativ ce reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, pentru prevenirea și reducerea impactului asupra mediului.

Ce prevede Legea 249/2015

Legea 249/2015 stabileşte măsurile prioritare pentru prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje. De asemenea, cuprinde principiile fundamentale în vederea reutilizării ambalajelor, reciclării şi altor forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje. Obiectivul global de reciclare vizează  reducerea eliminării finale a  acestor deşeuri.

Conform Legii 249/2015, companiile producătoare de ambalaje şi/sau produse ambalate au obligaţia să utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje. Acesta este destinat îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi aplicării sistemul de marcare şi identificare.

Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, astfel încât acestea să corespundă unor utilizări multiple.

Firmele care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligate să organizeze un sistem pentru colectarea separată a deșeurilor și utilizarea multiplă a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre  de colectare specializate în recepționarea diferitelor tipuri de ambalaje.

De asemenea, Legea 249/2015 aduce lămuriri despre ce obligații are o companie la Fondul de Mediu. Aceste obligații au fost reglementate prin OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și prin Ordinul Nr. 578/2006  pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Ce modificări au fost aduse la Legea 249/2015

Legea 249 din 2015 a fost  modificată prin Ordonanța nr. 1/2021 a Guvernului privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, prin care sunt reglementate măsuri prioritare pentru prevenirea generării deșeurilor de ambalaje. Din prevederile actului normativ reies și beneficiile colectării selective a deșeurilor, pe care trebuie să le aibă în vedere operatorii economici din diferite sectoare de activitate.

Ordonanța 1/2021 a stabilit posibilitatea ca România să solicite o prorogare de până la 5 ani a termenelor pentru îndeplinirea obiectivelor globale de reciclare. Au fost clarificate aspecte tehnice despre reciclarea ambalajelor și s-au detaliat măsurile de  modificare a cotei de atingere a obiectivelor în privința ambalajelor reutilizabile și a ponderii lor.

În Ordonanța 1/2021 sunt formulate cerințele privind compoziția și caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor. Sunt stipulate obligațiile producătorilor de reutilizare, colectare și reciclare a ambalajelor, pentru trecerea  de la economia liniară la economia circulară, așa cum este prevăzut în Directivele UE.

Au fost adăugate obiectivele începând cu anul 2030 și au fost precizate  valorile minime ale obiectivelor de valorificare și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje pentru anul 2025. Conform Ordonanței 1/2021, Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* şi, respectiv, reciclare** a deşeurilor de ambalaje sunt următoarele:

Nr.

crt.

Obiectiv

Perioada

2019-2022 (inclusiv)

%

Anul 2023

 

%

Anul 2024

 

%

Începând cu anul 2025

 

%

1.Obiectiv global de valorificare60656570
2.Obiectiv global de reciclare55606065
3.Obiectiv de reciclare hârtie-carton60657075
4.Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET)22,5354050
5.Obiectiv de reciclare sticlă60656570
6.Obiectiv de reciclare metal50606570
7.Obiectiv de reciclare aluminiu20304050
8.Obiectiv de reciclare lemn15202025

* Includ cantitatea de deşeuri de ambalaje reciclată şi cea incinerată în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie.

** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării..

Cum să aplici modificările la Legea 249/2015

Vrei să te asiguri că respecți toate prevederile aduse de modificările la Legea 249/2015 și să știi cum se depune declarație la Fondul pentru Mediu, după cele mai recente norme de aplicare? Este necesar să consulți specialiștii în domeniu, să vezi dacă te numeri printre operatorii care au obligația de raportare a deșeurilor.

Ca să alegi cea mai bună variantă pentru alinierea la obiectivul global de reciclare a deșeurilor, colaborează un un OIREP și optimizează costurile pentru îndeplinirea obligațiilor de reciclare și valorificare. Astfel ai certitudinea că deșeurile pe care le produci în activitatea economică sunt gestionate corespunzător și că firma ta protejează mediul pe termen scurt, mediu și lung.