Contributia industriilor la reducerea amprentei de carbon si crearea unui viitor sustenabil

Activitățile economice reprezintă surse de progres și bunăstare, dar prezintă și riscuri ecologice semnificative, care pot să pună în pericol siguranța generațiilor viitoare. Prioritatea absolută a perioadei pe care o traversăm constă în identificarea echilibrului optim între dezvoltare industrială și reducerea amprentei de carbon. Află în continuare cum pot să contribuie companiile la crearea unui viitor sustenabil și care sunt metodele potrivite pentru diferite domenii de activitate.

Impactul industriilor asupra amprentei de carbon

Când vine vorba despre reducerea amprentei de carbon, toți ochii sunt îndreptați asupra activităților industriale, mari consumatoare de resurse energetice și poluatori majori, la nivel mondial. Industria energetică este cea mai mare contribuitoare, reprezentând aproape 26% din emisiile globale, urmată de industria prelucrării metalelor și industria chimică1. Aceste industrii utilizează tehnologii intensiv energetice și procese care necesită arderea combustibililor fosili, ceea ce duce la emisii mari de CO2.
Efectele pe termen lung ale amprentei de carbon industriale sunt numeroase și semnificative. Creșterea nivelului mărilor, modificări climatice, distrugerea ecosistemelor și efecte asupra sănătății umane sunt câteva dintre consecințele directe ale emisiilor de carbon. Cu toate acestea, există soluții pentru reducerea amprentei de carbon a industriilor și promovarea unor ramuri industriale bazate pe tehnologii eco-friendly.

Industriile cu cel mai mic impact asupra mediului

Contribuția industriilor la reducerea amprentei de carbon și susținerea unui viitor durabil reprezintă soluția ideală, având în vedere impactul semnificativ pe care activitățile industriale îl au asupra mediului. Diverse sectoare industriale au adoptat măsuri pentru a diminua emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a promova sustenabilitatea. Iată câteva soluții pentru protejarea mediului, pe termen scurt mediu și lung:
energia regenerabilă: industriile energetice se orientează tot mai mult spre surse de energie regenerabile, cum ar fi energia solară, eoliană și hidroelectrică, pentru a înlocui combustibilii fosili. Această schimbare reduce semnificativ emisiile de carbon;
eficiența energetică: multe companii implementează tehnologii care să crească eficiența energetică a proceselor industriale. De exemplu, motoarele și echipamentele mai eficiente din punct de vedere energetic pot reduce consumul de energie și emisiile nocive;
captarea și stocarea carbonului (CCS): tehnologii emergente, cum ar fi captarea și stocarea carbonului, permit industriilor să capteze CO2 direct din sursele de emisie și să-l stocheze în locuri unde nu poate ajunge în atmosferă, cum ar fi formațiuni geologice subterane;
inovații în producția de materiale: industriile chimice și de construcții explorează materiale alternative care au un impact mai redus asupra mediului. Betonul cu emisii reduse de carbon și materialele biodegradabile sunt doar câteva exemple;
economia circulară: prin promovarea reciclării și reutilizării materialelor, industriile pot minimiza deșeurile și necesitatea de resurse noi, ceea ce contribuie la reducerea amprentei de carbon. Un exemplu notabil este industria textilă, care se orientează spre slow fashion, materiale reciclate și procese de producție mai puțin poluante;
transportul sustenabil: sectorul transporturilor, inclusiv transportul maritim și cel aerian, investește în combustibili alternativi, cum ar fi biocombustibilii și hidrogenul, și în tehnologii care pot reduce consumul de combustibili fosili.

Cum să transformăm industriile în surse de energie sustenabilă

Transformarea industriilor în surse de energie sustenabilă reprezintă o misiune esențială pentru un viitor durabil. Implementarea tehnologiilor verzi în tot mai multe domenii industriale reprezintă prioritatea zero în această direcție. Sursele de energie bazate pe combustibili fosili pot fi înlocuite cu alternative mai prietenoase cu mediul, precum energia solară și eoliană. În plus, mașinile pe bază de combustibil pot fi înlocuite cu cele electrice. Conform Raportului Internațional pentru Energie Regenerabilă2, în 2020, energia regenerabilă a reprezentat 90% din noua capacitate energetică instalată la nivel global. Până în anul 2026, energia regenerabilă va reprezenta 46-48% din producția mondială de energie electrică.
Eficiența energetică, un alt concept esențial în transformarea industriilor, poate fi îmbunătățită prin optimizarea proceselor industriale. Acest lucru poate duce la o reducere semnificativă a consumului de energie și, implicit, a emisiilor de carbon. Este așadar esențială dezvoltarea și implementarea de tehnologii care să permită un consum energetic mai mic, fără a afecta productivitatea.
Pe lângă tehnologiile verzi, aderarea la principiile economiei circulare reprezintă o altă cale prin care industriile pot deveni surse de energie sustenabilă. Prin reducerea, reutilizarea și reciclarea resurselor, deșeurile pot fi transformate în resurse valoroase. Educația și formarea personalului în domeniul sustenabilității asigură succesul în această tranziție deloc ușoară. Prin înțelegerea importanței acestor practici și a beneficiilor pe care le aduc, angajații pot contribui la transformarea industriilor în surse de energie sustenabilă.
Inovarea și cercetarea sunt domeniile cheie în crearea unui viitor sustenabil. Prin dezvoltarea de noi tehnologii și metode, industriile pot deveni mai durabile și mai puțin dependente de sursele tradiționale de energie. Sunt necesare investiții majore în cercetare și inovare, pentru descoperirea de soluții eficiente în reducerea impactului industrial asupra mediului.

Surse:

  1. https://www.unido.org/our-priorities/climate-action accesat la data de 16.04.2024
  2. https://www.iea.org/news/clean-sources-of-generation-are-set-to-cover-all-of-the-world-s-additional-electricity-demand-over-the-next-three-years accesat la data de 16.04.2024