Deșeurile periculoase: obligațiile companiilor privind gestionarea acestora

Deșeurile periculoase contribuie la criza climatică prin care trecem. Află care sunt caracteristicile lor, în câte categorii se împart și ce efecte au, iar dacă deții o companie, ține cont de obligațiile privind gestionarea acestora.

Ce sunt deseurile periculoase?

Deșeurile periculoase au caracteristici diferite în funcție de categoria în care se află. Sunt clasificate pe baza proprietăților fizice, chimice și biologice și pot fi inflamabile, corozive, toxice, reactive, infecțioase sau radioactive. Toate au efecte negative asupra sănătății și mediului, iar importanța colectării separate nu poate fi trecută cu vederea.

Deșeurile inflamabile
Unele deșeuri sunt foarte sensibile la căldură și pot declanșa explozii sau incendii. Gazele naturale sau petrolul intră în această categorie.

Deșeurile corosive
Deșeurile corozive conțin substanțe puternic alcaline sau acide, un astfel de exemplu fiind acidul sulfuric. Aceste deșeuri riscă să distrugă suprafețele cu care intră în contact, indiferent că sunt materiale solide sau țesuturi vii.

Deșeurile toxice
Pot cauza boli severe sau chiar moartea, deși nu întotdeauna imediat. De exemplu, unele sunt cancerigene, însă cancerul poate apărea la mai mulți ani după expunere.
Deșeurile care conțin metale grele intră în această categorie, iar cele mai cunoscute sunt bateriile și electrocasnicele. Ele se colectează separat, nu împreună cu deșeurile menajere.

Deșeurile reactive
Deșeurile reactive sunt cele care reacționează în contact cu aerul sau apa, formând vapori toxici sau cauzând explozii. De obicei, sunt generate de către producătorii de substanțe chimice, alături de solvenți, acizi și baze.

Deșeurile infecțioase
Acele hipodermice, bandajele uzate, pansamentele și alte deșeuri provenite din spitale sau laboratoare de cercetare sunt incluse în categoria deșeurilor infecțioase. Ele sunt contaminate de paraziți, ciuperci, bacterii și virusuri.

Deșeurile radioactive
Nu în ultimul rând, efectele negative ale deșeurilor radioactive pot persista în mediu mii de ani. De aceea, necesită un control adecvat: sunt depozitate în recipiente speciale, sigure, care garantează că nu vor afecta mediul până la câteva sute de ani. Fiind o problemă deosebită, nu sunt colectate de administrația locală.

Ce riscuri prezintă deșeurile periculoase

Toate deșeurile au un impact puternic asupra mediului înconjurător, însă, în cazul celor periculoase, situația este mai severă. Ele prezintă un pericol foarte mare atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru cea a animalelor și a mediului. 

Colectarea, tratarea, manipularea necorespunzătoare și eliminarea deșeurilor periculoase poate provoca multiple daune. În cele mai multe cazuri sunt afectate apele de suprafață și rezervele de apă subterană, care devin poluate. De asemenea, sunt contaminate și terenurile unde sunt depozitate deșeurile.

Mai mult, oamenii și animalele din zonele aflate în apropierea depozitelor de deșeuri sunt în pericol. Pentru că acestea eliberează substanțe extrem de toxice, afectează puternic starea de sănătate.

Obligațiile companiilor privind deșeurile periculoase

Potrivit Legii nr. 211 din noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au următoarele obligații:

● să încadreze fiecare tip de deșeu în lista deșeurilor aprobată de Comisia Europeană;

● să adopte în faza de proiectare soluții care să reducă impactul asupra mediului;

● să producă articole durabile și care pot fi valorificate corespunzător la finalul vieții;

● să accepte produsele returnate și deșeurile rezultate fără a crea prejudicii asupra sănătății populației și mediului;

● să desemneze persoane instruite în domeniul gestionării deșeurilor periculoase;

● să efectueze operațiunile de tratare a deșeurilor sau să transfere responsabilitatea unei OIREP;

● să colecteze, transporte și stocheze separat categorii diferite de deșeuri periculoase;

● să eticheteze corect deșeurile periculoase;

● să transfere deșeurile periculoase doar însoțite de documentele potrivite de identificare;

De asemenea, toate firmele care produc deșeuri de orice fel sunt nevoiți să aibă un responsabil de mediu intern sau să externalizeze sarcinile. Atribuțiile sale includ:

● evaluarea conformării la cerințele prevăzute de lege;

● realizarea documentației;

● monitorizarea factorilor care pot polua;

● realizarea declarațiilor pentru Fondul de Mediu;

● informarea angajaților companiei;

● menținerea sănătății oamenilor angajați;

Sancțiuni pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase

Încălcarea dispozițiilor din Legea nr. 211 din noiembrie 2011 constituie contravenție și se sancționează cu amenzi usturătoare. În cazul persoanelor juridice, amenzile sunt între 15.000 și 40.000 lei și sunt stabilite în funcție de dispozițiile încălcate. Îți recomandăm să citești cu atenție legislația ca să nu riști o sancțiune.

Protejarea mediului înconjurător este un gest care va permite generațiilor viitoare să locuiască în siguranță pe această planetă. Ține cont de informațiile din acest articol pentru a te asigura că gestionezi corespunzător deșeurile periculoase.