Responsabilul de mediu: Ce este și ce atribuții are

În contextul schimbărilor climatice prin care planeta trece, guvernele iau tot mai multe decizii în scopul protejării mediului. La fel ca celelalte țări din Uniunea Europeană, și România trebuie să își minimizeze impactul negativ. Acest lucru se urmărește nu doar la nivel individual – și agenții economici au obligația să se alinieze la cerințele legale. De aceea, este necesară angajarea unui responsabil de mediu. Află în continuare ce este acesta, care sunt atribuțiile sale și ce beneficii aduce unui business.

Ce este responsabilul de mediu?

Fiecare societate comercială care desfășoară activități ce au un impact negativ asupra mediului ar trebui să lucreze cu un responsabil de mediu. Sunt incluse afaceri din diferite domenii, precum agricultură, industrie, dar și comerț sau prestare de servicii. Se poate crea un post nou sau chiar un departament întreg, în funcție de dimensiunea firmei, însă există și opțiunea externalizării sarcinilor către o altă firmă. Identificarea obligațiilor și îndeplinirea acestora sunt atribuțiile de bază ale unui responsabil de mediu, care cunoaște legislația și știe să o aplice corespunzător, în funcție de activitatea agentului economic.

De ce este nevoie de un responsabil de mediu?

A fi un responsabil de mediu include numeroase sarcini și abilități dobândite prin cursuri de specialitate, dar și experiență corespunzătoare. Sustenabilitatea nu este un domeniu pe care o firmă îl poate stăpâni imediat, ci necesită multă pregătire și expertiză.

Responsabilul de mediu: Atribuții

Acum că am discutat în mare despre rolul unui responsabil de mediu, a venit momentul să detaliem puțin fișa postului. „Protejarea mediului” este un termen care include numeroase decizii și sarcini.

Evaluarea conformării la cerințele prevăzute de legislație

Înainte ca responsabilul de mediu să poată lua anumite decizii, el trebuie să analizeze activitatea companiei, pentru a înțelege exact cu ce situație se confruntă.

Realizarea documentației necesare

Toate companiile au nevoie de anumite documente pentru a activa conform condițiilor de protecție a mediului. Obținerea, întocmirea documentației sau prelungirea valabilității  documentelor specifice emise de către autorități cade în sarcina responsabilului de mediu.

Monitorizarea factorilor de mediu

Sunt incluși aici toți factorii care pot polua apa, aerul și solul, de la substanțe chimice la zgomot și vibrații. De data aceasta, responsabilul nu se ocupă direct, ci recomandă societăți abilitate pentru aceste analize.

Realizarea declarațiilor pentru Fondul de Mediu

Aceste raportări includ, printre altele, gestiunea corespunzătoare a deșeurilor și predarea corectă a substanțelor periculoase și nepericuloase

Informarea angajaților companiei

În urma analizei activității companiei și a determinărilor realizate de specialiști pentru factorii poluanți, responsabilul de mediu are rolul de a informa compania și angajații acesteia asupra îmbunătățirilor pe care trebuie să le facă.

Menținerea sănătății oamenilor implicați

Desigur, nu doar mediul în sine trebuie protejat, ci și sănătatea tuturor persoanelor implicate în afacere. Atenție, nu este vorba doar de salariații companiei, ci și de vecini, în cazul în care aceștia există.


Gestiunea corespunzătoare a deșeurilor

Principiul „poluatorul plătește” a fost
reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005.
Acesta prevede un cadru legislativ și economic conform căruia costurile aferente daunelor aduse mediului, dar și remedierii acestora trebuie suportate de cei care au cauzat poluarea. Astfel, nu consumatorul final este responsabil de deșeurile produse de ambalaje și alte obiecte, ci agentul economic care le-a adus pe piață.

 Producătorii sau importatorii trebuie să prevină, reutilizeze,  recicleze și valorifice deșeurile de ambalaje. În acest sens, Fondul pentru Mediu aplică o serie de contribuții, taxe și sancțiuni.
Sunt vizate numeroase deșeuri, indiferent dacă sunt  considerate ambalaje primare, secundare, terțiare sau reutilizabile și includ:

ambalaje plastice: PET – polietilen tereftalat, HDPE –  polietilenă de mare densitate, PVC – policlorură de vinil, LDPE – polietilenă de mică densitate, PP – polipropilenă, PS –
polistiren

ambalaje metalice: oțel, aluminiu

ambalaje din hârtie: hârtie, carton ondulat, carton neondulat

ambalaje din lemn: lemn, plută

ambalaje din sticlă: sticlă incoloră, verde sau brună

ambalaje textile: bumbac, in

 Obiectivele de reciclare pentru perioada 2019-2022
sunt:

 60% din greutate pentru hârtie și carton;

60% din greutate pentru sticlă;

50% din greutate pentru metal;

22,5% din greutate pentru plastic;

20% din greutate pentru aluminiu;

15% din greutate pentru lemn;

55% obiectiv global de reciclare
(include ambalajele de lemn reparat în vederea reutilizării);

60% obiectiv global de valorificare (include cantitatea de deșeuri de ambalaje incinerată în stații de
incinerare cu valorificare de energie)

 Aceste ținte vor crește treptat (cu câte
5-10%) în 2023, 2024 și 2025. Dacă nu sunt îndeplinite, compania va fi nevoită să plătească câte 2 RON per kg pentru diferența dintre obiectivul stabilit prin lege și cel efectiv realizat. În plus, se pot stabili și sume de plată
retroactive dacă obiectivele nu au fost îndeplinite în ultimii 5 ani de activitate.

 Dacă ai un business care generează astfel
de deșeuri, te poți ocupa singur de gestiunea acestora sau poți transfera responsabilitatea către o OIREP care te va ajuta să îndeplinești țintele de valorificare prin reciclare, respectiv alte metode.

 De regulă, responsabilul de mediu trebuie să dețină studii superioare, de preferat în domenii conexe protecției mediului. În plus, este obligat să fi urmat cursuri de formare și perfecționare profesională. Acestea includ:

studiul legislației în vigoare;
aplicarea prevederilor legale;
aplicarea procedurilor de calitate;
gestionarea cerințelor legate de mediu;
elaborarea unui program de management corespunzător;
● realizarea unui audit intern;
coordonarea unui program de instruire a angajaților;
monitorizarea factorilor de mediu;
elaborarea documentației necesare companiilor;
raportarea activității de mediu;
supravegherea activității;
evaluarea riscului;
inițierea unui proiect de sustenabilitate;
coordonarea trasabilității deșeurilor periculoase și nepericuloase;

 Rolul unui responsabil de mediu este extrem de important  pentru orice companie, indiferent de dimensiunea sa. Protejarea mediului este un subiect care trebuie tratat cu seriozitate, iar reducerea poluării, îmbunătățirea activității businessului și gestiunea corectă a deșeurilor sunt doar câteva dintre atribuțiile acestuia. Condițiile de formare profesională sunt foarte stricte, iar în cazul în care compania decide să nu creeze un post nou, poate externaliza aceste sarcini către o altă firmă. Pentru cele mai bune rezultate, asigură-te că alegi cursuri acreditate sau o firmă specializată, a căror responsabili dețin cunoștințele necesare.