Deșeurile – ce impact au acestea asupra mediului și cum pot fi gestionate?

Deșeurile - ce impact au acestea asupra mediului și cum pot fi gestionate?

Deșeurile sunt resturi de materiale obținute printr-un proces tehnologic sau casnic, care nu mai au utilitate în realizarea unui produs. Gestionarea deșeurilor, întâlnită și sub denumirea managementul deșeurilor se referă la procesul de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor.

Deșeurile - ce impact au acestea asupra mediului și cum pot fi gestionate?

Câte tipuri de deșeuri există?

Aproape fiecare persoană, gospodărie, instituție generează deșeuri. Deșeurile sunt dintre cele mai variate: de la cele menajere și biodegradabile, la cele industriale și periculoase, deșeuri marine, deșeuri medicale, moloz, materiale de construcții, deșeuri lichide, binecunoscutele plastic, metal și hârtie care sunt cele mai reciclate la ora actuala in România.

La nivel european s-a încercat o clasificare a deșeurilor în funcție de mai multe criterii:

  • În funcție de proveniență
  • În funcție de consistența lor
  • În funcție de gradul de biodegradabilitate a acestora

Atunci când vorbim de gestionarea deșeurilor acestea se împart în trei categorii, în funcție de proveniență:

Deșeuri Municipale

Deșeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deșeurilor menajere și similare acestora generate în mediul urban și rural din gospodării, instituții, unități comerciale și de la operatori economici, deșeuri stradale colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi, la care se adaugă și deșeuri din construcții și demolări rezultate din amenajări interioare ale locuințelor, colectate de operatorii de salubritate. Gestionarea deșeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea acestora, inclusiv supervizarea acestor operații și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare.

Deșeuri Industriale

Deșeurile industriale, după cum sugerează și numele, sunt cele care provin din procesele de fabricație, prelucrare, utilizare, curățare, întreținere sau consum și sunt generate de industrii.
O parte dintre deșeurile industriale nu sunt valorificate din cauza costurilor ridicate ale tehnologiilor sau pur și simplu pentru că nu există tehnologii bine dezvoltate pentru a le putea valorifica. În această categorie intră și deșeurile reziduale colectate de la populație.

Deșeuri Medicale

Prin “deșeuri medicale/clinice” înțelegem totalitatea resturilor organice și anorganice ce rezultă din activitățile medicale.
Potrivit legislației în domeniu, acestea se împart în două categorii majore:
Deșeuri periculoase – în această categorie, se înscriu acele deșeuri care au intrat în contact cu sângele și alte fluide biologice ale pacienților; sunt producătoare de boli (microorganisme viabile sau toxine ale lor), natura periculoasă a acestora fiind caracterizată de proprietatea H9 (aferentă deșeurilor infecțioase);
Deșeuri nepericuloase – în această categorie, se încadrează deșeurile care nu au intrat în contact cu fluide biologice sau cu pacienți cu boli contagioase: lenjerii necontaminate, scutece de unică utilizare, substanțe chimice (dezinfectanți), precum și medicamente nepericuloase.

Iar în funcție de clasificarea oficială a EEA deșeurile pot fi împărțite în următoarele categorii

  • Deșeuri municipale – acestea constituie cca 7-10 % din totalul deșeurilor generate în UE și prin faptul ca sunt compuse din deșeuri mixte și se afla în apropierea orașelor/satelor sunt și printre cele mai greu de gestionat.
  • Deșeuri periculoase – acestea sunt materiale și substanțe care, prin compoziția lor, au un grad ridicat de poluare și pot afecta negativ fauna, flora și oamenii.
  • Nămoluri de epurare – acest tip de deșeuri este generat prin tratarea soluțiilor epuizate și epurarea apelor uzate și sunt clasificate, de asemenea, drept deșeuri periculoase.
  • Deșeuri de ambalaje – acestea însumează toate ambalajele (de unică folosință, plastic, sticlă, aluminiu etc) generate atât de gospodării cât și de industrii.
  • Deșeuri provenite de la producția energiei electrice
  • Deșeuri electronice – toate aparatele ce folosesc electricitate (se bagă în priză pentru a fi folosite) devin, mai devreme sau mai târziu, DEEE-uri – deșeuri de echipamente electrice și electronice.

Acestea, la rândul lor, pot fi împărțite în mai multe categorii tot în funcție de proveniența deșeurilor, gradul de descompunere, dacă sunt periculoase și forma în care se află deșeurile.

În funcție de gradul de descompunere deșeurile se împart în biodegradabile și non-biodegradabile. Materialele biodegradabile pot fi degradate prin mijloace biologice (compostare, microorganisme, ciuperci etc). Cele non-biodegradabile nu se descompun în natură și fără intervenția umană și, de aceea, deșeurile non-biodegradabile au un impact mai mare nefavorabil asupra naturii.

De asemenea, Uniunea Europeană propune o standardizare a gestionării deșeurilor în funcție de clasificarea lor.

Află mai multe despre deșeuri aici.

Deșeurile - ce impact au acestea asupra mediului și cum pot fi gestionate?

Care este impactul deșeurilor asupra mediului?

Dintre numeroasele probleme pe care le are planeta deșeurile reprezintă una dintre cele mai mari surse de poluare și sunt o problema cu impact major asupra mediului.

Deșeurile pot impacta mediul în foarte multe feluri – de la modul în care deșeurile sunt produse până la felul în care sunt colectate și procesate, toți acești pași au un impact asupra mediului înconjurător și al calității vieții.

De cele mai multe ori, din lipsa unei infrastructuri și a gestionării propice, depozitele de deșeuri (gropi de gunoi) atât menajere cât și industriale, au un impact negativ asupra mediului. Aceste depozite de deșeuri modifica peisajul și calitatea aerului din jur, poluează apele de suprafața și modifica fertilitatea și calitatea solului din jur.

Tipuri de poluare

Datorită faptului ca activitățile umane sunt complexe, iar sursele de poluare variate, există mai multe clasificări ale poluării. Află cum poți recicla diferite materiale aici.

Poluarea atmosferică/a aerului

Gestionarea neadecvată a deșeurilor contribuie la poluarea atmosferică și, implicit la schimbările climatice. Depozitele de deșeuri eliberează metan – un gaz de seră foarte puternic care afectează atât flora și fauna cât și sănătatea oamenilor. 

(https://www.eea.europa.eu/ro/semnale/semnale-de-mediu-2014/articole/deseurile-o-problema-sau-o-resursa

Poluarea apelor

Varietatea deșeurilor care ajung în apele planetei este uriașă – de la deșeurile de ambalaj până la deșeuri industriale. Acestea contaminează apa potabilă, afectează speciile marine și întreg ecosistemul subacvatic. Deșeurile depozitate ilegal sunt o sursă de poluare pentru pânza freatică.

Poluare vizuală

Managementul precar al deșeurilor cât și existența depozitelor ilegale reprezintă și un factor de poluare vizuală pentru locuitori. Acestea, pe lângă faptul că emană gaze periculoase și afectează ecosistemul sunt și inestetice. 

Poluare fonică

Denumită și poluare acustică sau sonoră aceasta este o componentă a poluării mediului produsă de zgomote. Aceasta poate fi industrială (zgomotele produse de fabrici și complexe industriale), rezidențială fixă (include zgomotele din zonele rezidențiale și industriale cât și cele din construcții) și mobile (generate de transportul în comun și aeroporturi). 

Poluare luminoasa

Aceasta este dată de prezența luminilor artificiale în mediul nocturn. Acest tip de poluare afectează ecosistemul și mai ales insectele și creaturile nocturne. 

Poluarea radioactivă

Deșeurile radioactive sunt foarte periculoase și necesită condiții speciale de depozitare. Acest tip de deșeuri pot provoca adevărate dezastre naturale, afectând atât flora și fauna cât și sănătatea oamenilor. 

Află cum poluarea influențează schimbările climatice aici.

Reducerea Deșeurilor

Unul dintre cei mai importanți pași pe care îi putem face este reducerea deșeurilor generate atât la nivel individual cât și la cel de producție și distribuire al bunurilor. Doar în România, conform Eurostat, se generează cca 22,5 kg de deșeuri pe cap de locuitor pe lună.

Prin schimbarea obiceiurilor de consum la nivel de gospodărie putem, pe lângă reducerea semnificativă a deșeurilor generate, să influențăm producătorii și comercianții în a găsi și implementa soluții legate de generarea și reducerea deseurilor. 

Deșeurile de ambalaj reprezintă o mare parte din deșeurile generate în gospodarii mai ales din cauza faptului ca multe ambalaje conțin un amestec de materiale ceea ce le face greu sau imposibil de reutilizat sau reciclat.

Reutilizarea deșeurilor este o etapa importantă în managementului acestora. Materiale precum sticla, aluminiul, fierul, metalele prețioase din electronice și electrocasnice etc. pot fi selectate și reutilizate reducând în acest fel cantitatea de deșeuri ce ajunge în mediu. Este indicat sa reușim sa reutilizam cât mai multe deșeuri. Când acest lucru nu este posibil, următorul pas este reciclarea acestora. 

Află cum poți trăi sustenabil aici.

Reciclarea deșeurilor

Aceasta ar trebui considerată ultima soluție atunci când vorbim de gestionarea deșeurilor în primul rând pentru că acest proces consumă, la rândul său, foarte multe resurse dar și pentru ca necesită o colectare corectă și condiții propice pentru ca reciclarea să fie cu succes.  https://marathonepr.ro/blog/cum-reciclam-corect/

 

Natura îți mulțumește când ești părtaș la frumusețea ei! 
Arată-i că îți pasă: Colectează deșeul de ambalaj separat!

Află cum poți colabora cu noi aici!