Deșeurile din construcții: ce spune legislația și cum trebuie gestionate acestea?

Gestiunea deșeurilor din construcții și demolări (DCD) reprezintă o prioritate în activitatea autorităților responsabile cu protecția mediului. Se construiește mult în România, atât centre logistice, huburi comerciale, cât și ansambluri rezidențiale și clădiri de birouri.

Domeniul construcțiilor și demolărilor este intruziv, generează o cantitate mare de deșeuri periculoase și are impact semnificativ asupra mediului înconjurător (praf, fum, gaze cu efect de seră, substanțe nocive, nivel mare de zgomot). 

Este necesară legiferarea riguroasă a acestei industrii care poluează și are efecte negative asupra sănătății publice. Există proceduri și acte normative ce legiferează colectarea separată a deșeurilor din activitățile de construire, renovare, reabilitare, reparare și consolidare, specifice domeniului. Alte operațiuni mari generatoare de deșeuri sunt demolarea construcţiilor civile și industriale, a structurilor edilitare și a infrastructurii de transport, plus excavarea, dragarea, decolmatarea pământului.

De ce este importantă legiferarea deșeurilor din construcții

Deșeurile din construcții sunt deseori gestionate neconform, pentru că este dificilă estimarea cantităților, controalele sunt ineficiente, iar sancțiunile nu reprezintă un element de disciplinare a activităților ce poluează mediul înconjurător și contaminează solurile.

Ca întreprindere industrială sau antrepriză de construcții, iată de ce trebuie să gestionezi deșeurile în mod responsabil, cu respectarea reglementărilor în vigoare: 

● Deșeurile din construcții sunt de cele mai multe ori inerte și nebiodegradabile;

● Deșeurile industriale sunt grele și voluminoase, așa că solicită gropile de gunoi peste capacitățile maxime de depozitare și procesare;

● Deșeurile din construcții, demolări, excavări, întreținere drumuri conțin materiale periculoase (gudroane, vopseluri, adezivi, azbest, metalele grele, solvenți, lacuri, adezivi, policlorură de vinil, compuși policlorurați, rășini și reziduuri).

Care sunt reglementarile pentru colectarea de deșeuri din construcții

Există prevederi la nivel european și național ce sunt cuprinse în legislația despre colectarea deșeurilor, ca să asigure transparența etapelor de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări (DCD) și să faciliteze implementarea procedurilor pentru monitorizarea eficientă a DCD-urilor.

Pentru aplicarea acestor reglementări este necesar un audit de mediu, care să localizeze, să inventarieze și să stabilească trasabilitatea DCD-urilor, iar ulterior să  verifice aplicarea măsurilor stabilite pentru gestionarea fluxurilor de deșeuri.

Reglementările se referă la obligațiile directe de mediu, privind manipularea deșeurilor, și la obligațiile indirecte, de tip EPR – răspundere extinsă a producătorului  (Extended Producer Responsibility).

Legislația națională se bazează pe legea cadru (OUG 92/2021) ce stabilește Regimul deșeurilor, taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu. La aceasta se adaugă acte normative specifice de gestionare a deșeurilor industriale (care stabilesc normele pentru transportul deșeurilor, activitatea colectorilor, obligațiile OIREP-urilor ș.a.).

Conform OUG 92/2021 persoanele juridice din domeniul construcțiilor și demolărilor care generează deșeuri specifice acestor domenii trebuie să realizeze următoarele acțiuni:

● delimitarea unei zone speciale pentru colectarea selectivă a DCD-urilor și transportul deșeurilor;

● contractarea de servicii ale firmelor autorizate pentru colectarea, transportul, depozitarea, procesarea, valorificarea sau eliminarea DCD-urilor;

● respectarea normelor de protecție a muncii și a siguranței în construcții pentru gestionarea conformă a deșeurilor din construcții și demolări;

● întocmirea documentației și raportarea anuală la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) a activităților generatoare de DCD-uri;

● evidența etapizată a deșeurilor pe durata unui proiect de construcție sau demolare.

La nivel european este importantă Directiva 850/2018 din Pachetul Economiei Circulare, ce actualizează Directiva privind depozitele de deșeuri. În acest context se pune accent pe planificarea activităților industriale, pe baza unui audit pentru identificarea obiectivelor smart, a modalităților de reducere a cantităților de deșeuri și a  materialelor ce urmează să fie reciclate, reutilizate sau transportate. 

Pentru că trebuie gestionate deșeuri periculoase provenite din construcții și demolări, este necesară implicarea unei firme specializate în domeniul protecției mediului. Astfel se asigură aplicarea completă și conformă cu măsurile legale pentru:

● colectarea separată a DCD-urilor și pregătirea lor în vederea reciclării sau a  reutilizării, după caz;

● izolarea DCD-urilor de celelalte categorii de deșeuri și intermedierea transportului de către firmele autorizate;

● tratarea DCD-urilor și separarea componentelor periculoase, în vederea eliminării deșeurilor în condițiile cerute de lege, fără să afecteze mediul înconjurător;

● transportul deșeurilor din construcții și demolări cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Ca să știi cum să gestionezi deșeurile din companie și să ai certitudinea că respecți legislația în domeniu, colaborează cu un OIREP pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.