Ce este Fondul de mediu și când se plătește contribuția la acesta?

Contribuțiile la Fondul de Mediu au un rol important în contextul schimbărilor climatice. Descoperă care este mai exact rolul Fondului de mediu, ce obligații ai ca agent economic și care este calendarul fiscal de care trebuie să ții cont din rândurile de mai jos.

Ce reprezintă Fondul pentru Mediu?

Administrația Fondului pentru Mediu este o instituție aflată sub coordonarea Ministerului Mediului. Este construită pe baza principiilor „responsabilitatea producătorului” și „poluatorul plătește” care fac parte din planul european de tranziție către economia circulară. 

Instituția cu acest nume răspunde de gestionarea Fondului pentru Mediu, un fond public ale cărui venituri sunt constituite din taxe și contribuții achitate de anumite societăți. Este vorba despre agenții economici/firme care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere. De asemenea, sunt vizați și cei care generează deșeuri prin natura activității desfășurate, precum fabricare, distribuție, import etc.

Toate acestea sunt legate de responsabilitatea extinsă a producătorului, o strategie prin care se încearcă minimizarea impactului asupra mediului înconjurător. O parte importantă a acestei strategii este reprezentată de obligațiile, taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu, despre care vom discuta în continuare.

Obligațiile la Fondul pentru Mediu

Așa cum am arătat mai sus, unele companii au anumite obligații la Fondul de Mediu. Rolul lor este acela de a încuraja atingerea țintelor globale de reciclare și valorificare a deșeurilor. Această măsură vine în completarea altor responsabilități precum proiectarea produselor reutilizabile (sau cel puțin reciclabile) și reducerea materialelor virgine folosite în faza de producție.

Companiile poluatoare au obligația de a completa și depune lunar, trimestrial sau anual un raport care conține date referitoare la:
cantitățile de deșeuri inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale; 
cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate;
realizarea în mod individual a obiectivelor de valorificare prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea; 
realizarea în mod individual a obiectivelor de valorificare prin reciclare;
cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;
cantitățile de ambalaje contractate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje; 
cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională de către operatorii economici;
cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională de către operatorii economici;

Declarația mai conține și informații legate de perioada de raportare, datele de identificare și sumele datorate.

Există totodată obligații privind deșeurile periculoase: inflamabile, corozive, toxice, reactive, infecțioase sau radioactive. Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase au următoarele obligații:
de a eticheta corect deșeurile;
de a colecta, transporta și stoca diferite categorii de deșeuri periculoase separat;
de a încadra fiecare tip de deșeu în lista deșeurilor aprobată de Comisia Europeană
de a efectua operațiunile de tratare a deșeurilor;
de a transfera deșeurile periculoase doar însoțite de documentele potrivite de identificare;
de a desemna persoane instruite în domeniul gestionării deșeurilor periculoase;

Cât despre taxe și contribuții, agenții economici au numeroase obligații, printre care amintim:
taxe pentru emisiile poluante;
taxe pentru deșeurile încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare;
contribuție de 2% din venituri realizate din vânzarea deșeurilor sau a substanțelor;
taxă de 0,3 lei/kg pentru uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri;
ecotaxa aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile;
contribuție de 2 lei/kg pentru bunurile ambalate;
contribuție de 50 de lei/tonă pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare;

Calendar fiscal: când se achită contribuțiile la Fondul de mediu?

Declarațiile lunare trebuie declarate și achitate lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea. În cazul celor trimestriale, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare. Pentru cele semestriale, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare. Consultă aici calendarul fiscal pentru mai multe detalii.

De toate aceste obligații, raportări, taxe și contribuții se ocupă responsabilul de mediu. Companiile pot crea un post nou sau pot externaliza sarcinile către o altă firmă. Atribuțiile responsabilului de mediu includ evaluarea conformării la cerințele prevăzute de legislație, realizarea documentației necesare, monitorizarea factorilor de mediu, realizarea declarațiilor pentru Fondul de Mediu etc.

Companiile care doresc să transfere toate aceste responsabilități pot alege să colaboreze cu o organizație de implementare a obligațiilor privind responsabilitatea extinsă a producătorului (OIREP). Dacă ai decis să faci acest pas, asigură-te că alegi o OIREP de încredere. Verifică dacă are autorizație de la Ministerul Mediului și dacă are o reputație bună.