Deșeurile Municipale – ce sunt și încotro se duc.

Toate orașele mari se confruntă cu un volum mare de deşeuri municipale, fapt ce impune contractarea de servicii publice de salubrizare eficiente pentru eliminarea acestor deșeuri în scopul protecției sănătății populației și al conservării și protecției mediului.

Astfel, cantitatea în creștere de deșeuri municipale, o denumire generică folosită atât pentru deșeurile din mediul urban cât și pentru cele din localitățile rurale, este colectată de către operatorii de salubrizare.

În România serviciul public de salubrizare a localităţilor, organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor este parte reglementat prin politicile naționale de mediu şi intră sub jurisdicţia mai multor instituţii ale administraţiei centrale şi locale.

Operatorul serviciului de salubrizare are datoria să colecteze, să transporte și să sorteze deșeurile municipale de la populație, instituții publice, agenți economici, în vederea eliminării deșeurilor nereciclabile și valorificării celor reciclabile (hârtie & carton, sticlă, metal, plastic, echipamente electrice, baterii etc.).

 

Stația de Sortare:

 

După ce deșeurile municipale au fost păstrate separat de populație și ridicate de operatorul serviciului de salubrizare, deșeurile reciclabile sunt trimise pentru valorificare.

Prima oprire este la stația de sortare, al cărei rol este de-a separa și mai bine, pe materiale, deșeurile menajere colectate selectiv de la populație.

 

Pașii procesului de sortare:

 

1️⃣ în prima fază, deșeurile menajere sunt aduse cu mașini speciale de colectare a deșeurilor și sunt depozitate în zona de stocare temporară;

2️⃣ din zona de stocare temporară a deșeurilor, acestea sunt transferate către zona de deversare în instalatia de sortare propriu-zisă;

3️⃣ deșeurile rămase sunt procesate în tambururi rotative și pe site vibrante, de unde se separă deșeul biodegradabil de deșeul reciclabil;

4️⃣ deșeul feros se separă într-o zonă specială, unde are loc separarea magnetică.

5️⃣ deșeurile rămase în urma sortării magnetice se separă manual pe cele mai multe categorii: plastic, hârtie, carton, PET, HDPE, materiale neferoase;

6️⃣ fracțiile de deșeuri rezultate în urma sortării manuale se depozitează în buncăre. Deșeurile de hârtie, carton, plastic, sticla, PET, odată sortate pe categorii, sunt trimise către zona de balotat, unde o presă va compacta deșeurile, transformandu-le in balotiș;

7️⃣ odată creați baloții, aceștia sunt trimiși spre reciclare, fiecare tip de material plecând spre un reciclator specializat pe materialul respectiv;

8️⃣ deșeul rămas în urma sortării, adică amestecat si contaminat, nu este reciclabil; așadar va fi încărcat în containere și trimis pentru eliminare spre depozitul de deșeuri (asa numita “groapa de gunoi”).